Pratite nas i na Facebook-u

Zatvori

Kako podesiti parametre za mobilni internet? (MTS mreža)

Kako podesiti parametre za mobilni internet? (MTS mreža)

Mobilni internet je danas dostupan skoro svima, pogotovu za postpaid korisnike. Međutim neki telefoni nemaju automatsko podešavanje APN-a. Jednostavno se ti telefoni ne nalaze u bazi naših operatera pa iz tih razloga ne možete dobiti SMS sa parametrima.

Mi smo rešili da vam pomognemo i pokažemo kako sami da unesete VPN parametre na pametnom telefnu. Procedura je ista za sve mrežne operatere samo se razlikuju APN podaci koje unosite.

 Postoji četri načina za podešavanje APN-a što se tiče MTS-a.

Putem MTS vodiča

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mt:s vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona. Prepaid korisnici mogu pristupiti opciji Podešavanje telefona u mt:s vodiču i direktno - pozivanjem *100*47#

Slanjem SMS poruke

Parametre za korišćenje usluge prenosa podataka možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom WAP na broj4777. Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za  usluge: 3G, MMS i prenos podataka, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

Slanjem zahteva iz USSD menija

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz USSD menija. Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili ovom meniju, potrebno je da unesete kod  *797#  i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukoliko ste prepaid  korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom,  potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi stavka Podešavanje telefona.

I četrvrti način je ručni koji se razlikuje u zavisnosti od platforme.

Ručno podešavanje Android mobilnih telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS, 2. kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,

 3. otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,

 4. Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN

 5. u polje NAME treba ukucati mts wap 6. u polje APN treba ukucati gprswap

 7. u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198

 8. u polje PORT treba ukucati 8080 9. u polje USERNAME treba ukucati mts

 10. u polje PASSWORD treba ukucati 064

 11. u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs

 12. u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista

 13. u polju MCC treba da stoji 220

 14. u polju MNC treba da stoji 03

 15. polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP,

 16. u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Pristupna tačka: gprsinternet

 1. u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,

 2. kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,

 3. otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,

 4. Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN

 5. u polje NAME treba ukucati mts internet

 6. u polje APN treba ukucati gprsinternet

 7. polja PROXY, PORT ostavite prazna,

 8. u polje USERNAME treba ukucati mts

 9. u polje PASSWORD treba ukucati 064

 10. u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista

 11. u polju MCC treba da stoji 220

 12. u polju MNC treba da stoji 03

 13. polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno,

 14. u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default

Ručno podešavanje Windows Phone 8 telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. u meniju izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD

 2. u okviru opcije CONNECTION NAME upišite mts

 3. u okviru opcije Internet APN/ Acess point name upišite gprswap

 4. u polje USERNAME upišite mts

 5. u polje PASSWORD upišite 064

 6. u polje PROXY ADRESS upišite 172.17.88.198

 7. u polje PROXY PORT upišite 8080

 8. u okviru polja NETWORK TYPE  ostaviti navedene parametre IPv4

 9. u okviru polja AUTHENTIFICATION TYPE ostaviti none

Ručno podešavanje iPhone telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS

 2. zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK

 3. zatim izaberite opciju EDGE i unesite sledeće parametere:

 4. u polje APN upišite gprswap

 5. u polje USERNAME upišite mts

 6. u polje PASSWORD upišite 064

Ručno podešavanje iPhone 5 telefona (iOS7):

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, CELLULAR, CELLULAR DATA NETWORKS, a potomopciju CELLULAR DATA

 2. u polje APN upišite gprswap

 3. u polje USERNAME upišite mts

 4. u polje PASSWORD upišite 064

Ručno podešavanje iPhone 4 telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS

 2. zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK

 3. u okviru opcije 3G izaberite ENABLE

 4. u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:

 5. u polje APN upišite gprswap

 6. u polje USERNAME upišite mts

 7. u polje PASSWORD upišite 064

Ručno podešavanje iPhone 3 telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS

 2. zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK

 3. u okviru opcije 3G izaberite ENABLE

 4. u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:

 5. u polje APN upišite gprswap

 6. u polje USERNAME upišite mts

 7. u polje PASSWORD upišite 064