Pratite nas i na Facebook-u

Zatvori

Kako podesiti parametre za mobilni internet? (Telenor mreža)

Kako podesiti parametre za mobilni internet? (Telenor mreža)

Mobilni internet je danas dostupan skoro svima, pogotovu za postpaid korisnike. Međutim neki telefoni nemaju automatsko podešavanje APN-a. Jednostavno se ti telefoni ne nalaze u bazi naših operatera pa iz tih razloga ne možete dobiti SMS sa parametrima.

Mi smo rešili da vam pomognemo i pokažemo kako sami da unesete VPN parametre na pametnom telefnu. Procedura je ista za sve mrežne operatere samo se razlikuju APN podaci koje unosite.

Telenor

Telenor nudi tri načina podešavanja VPN parametra.Putem automatskog podešavanja

Klikom na ovaj LINK, pristupate Telenor stranici gde možete direktno da unesete broj telefona na koji želite da vam stigne SMS sa parametrima.

Putem govornog automata

Kroz automatsko podešavanje možete svoj telefon pripremiti za korišćenje GPRS i MMS usluga isto kao i kroz manuelna podešavanja. Automatska podešavanja možete poručiti i pozivanjem govornog automata 063/9000 (za postpejd: taster 3, opcija 1 / za pripejd i PRENESI I DOPUNI: taster 2, opcija 1).

Ručno unošenje VPN parametra

Ručno podešavanje Android mobilnih telefona:

Pristupna tačka: GPRS

 1. U okviru glavnog menija uđite na opciju Settings

 2. Uđite na opciju opciju Mobile network (kod nekih aparata uđite na opciju More)

 3. Potom izaberite Access Point Names 4. Pritisnite taster Menu i izaberite opciju New APN

 5. Name: Telenor gprs

 6. APN: internet

 7. Proxy: 217.065.192.033 8. Port: 8080

 9. Username: telenor

 10. Password: gprs 11. Server: http://wap.telenor.rs

 12. MMSC: ostaje prazno

 13. MMS Proxy: ostaje prazno

 14. MMS port: ostaje prazno

 15. MCC:220

 16. MNC: 01

 17. Authentification Type: PAP

 18. APN type: upisati default ili izabrati internet

 19. Bearer: Unspecified

 20. Pritisnite taster menu.

 21. Izaberite opciju Save.

 22. Uđite ponovo u opciju Access point names i izaberite kreirani profil.

Pristupna tačka: MMS

 1. U okviru glavnog menija uđite na opciju Settings

 2. Uđite na opciju opciju Mobile network

 3. Potom izaberite Access Point Names

 4. Pritisnite taster koji se nalazi gore levo u odnosu na taster OK

 5. Otvara Vam se opcija New APN

 6. Name: Telenor mms

 7. APN: mms

 8. Proxy: ostaje prazno

 9. Port: ostaje prazno

 10. Username: ostaje prazno

 11. Password: ostaje prazno

 12. Server: ostaje prazno

 13. MMSC: http://mms.telenor.rs/servlets/mms

 14. MMS Proxy: 217.065.192.033

 15. MMS port: 8080

 16. MMC:220

 17. MNC: 01

 18. Authentification Type: Normal (PAP)

 19. APN type: mms

 20. Bearer type: Unspecified

 21. Pritisnite taster menu.

 22. Izaberite opciju Save.

Pristupna tačka: eMail

 1. Menu

 2. Mail

 3. Other (POP3/IMAP)

 4. Email adress: brojtelefona@telenormail.rs ili 62brojtelefona@telenormail.rs ili 69brojtelefona@telenormail.rs

 5. Password: šifra koju ste predhodno odredili slanjem SMS poruke na broj 9848 *

 6. Manual setup

 7. Username: broj telefona bez prefiksa 63(xxxxxxx), ili sa prefiksom 62 (62xxxxxx), ili sa prefiksom 69 (69xxxxxx)

 8. Next

 9. POP server: pop3.telenormail.rs (bez obzira da li je u pitanju 062, 063 ili 069 broj)

 10. Security type: None

 11. Server port: 110

 12. Next

 13. Outgoing server settings

 14. Login required: odštiklirati

 15. Username: ostaviti prazno

 16. Password: ostaviti prazno

 17. SMTP server: smtp.telenormail.rs (bez obzira da li je u pitanju 062, 063 ili 069 broj)

 18. Security type: None

 19. Server port: 25

 20. Next

 21. Account name: proizvoljno

 22. Your name: proizvoljno

 23. Finish setup

Ručno podešavanje Windows Phone 8 telefona:

Pristupna tačka: GPRS

 1. Glavni meni

 2. Settings

 3. Mobile network.

 4. Data connection: On

 5. Data roaming options: Don't roam

 6. Highesst connection speed: 3G

 7. Network selection: automatic

 8. Add internet apn

 9. APN: internet

 10. Username: telenor

 11. Password: gprs

 12. Proxy server (URL): 217.65.192.33

 13. Proxy port: 8080

 14. IP type: Ipv4v6

 15. Sačuvajte podešavanje

Pristupna tačka: MMS

 1. Glavni meni

 2. Settings

 3. Mobile network.

 4. Data connection: On

 5. Data roaming options: Don't roam

 6. Highesst connection speed: 3G

 7. Network selection: automatic

 8. Add mms apn

 9. APN: mms

 10. Username: ostaviti prazno

 11. Password: ostaviti prazno

 12. WAP gateway (URL): 217.65.192.33

 13. WAP gateway port: 8080

 14. MMSC (URL): http://mms.telenor.rs/servlets/mms

 15. MMSC port: 8080

 16. Maximum MMS size: 200

 17. IP type: Ipv4v6

 18. Sačuvajte podešavanje

Ručno podešavanje iPhone telefona:

Pristupna tačka: GPRS

 1. Otključajte vas aparat prevlačenjem prsta preko ekrana u desno

 2. Izaberite ikonicu Settings u donjem uglu ekrana

 3. Spustite se na opciju General i uđite na nju

 4. Odaberite opciju Network

 5. Potom se spustite na opciju Edge i uđite na nju

 6. Popunite sledeće parametre preko on screen tastature

 7. APN: internet

 8. Username: telenor

 9. Password: gprs

 10. Konekcija se može ostvariti preko iphone browser-a Safari ili preko neke druge online aplikacije ukoliko je korisnik ima instaliranu na aparatu.

Pristupna tačka: eMail

 1. Izaberite ikonicu Settings

 2. Potom uđite na opciju Mail, zatim na Contacts, a potom na Calendars

 3. Izaberite opciju Add acount

 4. Na ekranu se pojavljuje u ponudi : Exchange Microsoft, Mobile M, Gmail, Yahoo Mail, AOL, Other

Ručno podešavanje iPhone 5 telefona:

Pristupna tačka: GPRS

 1. Otključajte vas aparat prevlačenjem prsta preko ekrana u desno

 2. Izaberite ikonicu Settings u donjem uglu ekrana

 3. Spustite se na opciju General i uđite na nju

 4. Odaberite opciju Cellular (nalazi se ispod opcije SIRI)

 5. Potom se spustite na opciju 3G i izaberite Enable

 6. U okviru Cellular Data Network popunite sledeće parametre preko on screen tastature

 7. APN: internet

 8. Username: telenor

 9. Password: gprs

 10. Konekcija se može ostvariti preko iphone browser-a Safari ili preko neke druge online aplikacije ukoliko je korisnik ima instaliranu na aparatu.

Ručno podešavanje iPhone 4 telefona:

Pristupna tačka: GPRS

 1. Otključajte vas aparat prevlačenjem prsta preko ekrana u desno

 2. Izaberite ikonicu Settings u donjem uglu ekrana

 3. Spustite se na opciju General i uđite na nju

 4. Odaberite opciju Network

 5. Potom se spustite na opciju 3G i izaberite Enable

 6. U okviru Cellular Data Network popunite sledeće parametre preko on screen tastature

 7. APN: internet

 8. Username: telenor

 9. Password: gprs

 10. Konekcija se može ostvariti preko iphone browser-a Safari ili preko neke druge online aplikacije ukoliko je korisnik ima instaliranu na aparatu.

Pristupna tačka: MMS

 1. Otključajte vas aparat prevlačenjem prsta preko ekrana u desno

 2. Izaberite ikonicu Settings u donjem uglu ekrana

 3. Spustite se na opciju General i uđite na nju

 4. Odaberite opciju Network

 5. Potom se spustite na opciju 3G i izaberite Enable

 6. U okviru Cellular Data Network popunite sledeće parametre preko on screen tastature

 7. APN: mms

 8. Username:

 9. Password:

 10. MMSC: http://mms.telenor.rs/servlets/mms

 11. MMS Proxy: 217.065.192.033:8080

 12. MMS max. Message size: 204800

 13. MMS UA Prof URL:

Pristupna tačka: eMail

 1. Izaberite ikonicu Settings

 2. Potom uđite na opciju Mail, zatim na Contacts, a potom na Calendars

 3. Izaberite opciju Add acount

 4. Na ekranu se pojavljuje u ponudi : Exchange Microsoft, Mobile M, Gmail, Yahoo Mail, AOL, Other

Ručno podešavanje iPhone 3 telefona:

Pristupna tačka: GPRS

 1. Otključajte vas aparat prevlačenjem prsta preko ekrana u desno

 2. Izaberite ikonicu Settings u donjem uglu ekrana

 3. Spustite se na opciju General i uđite na nju

 4. Odaberite opciju Network

 5. Potom se spustite na opciju 3G i izaberite Enable

 6. U okviru Cellular Data Network popunite sledeće parametre preko on screen tastature

 7. APN: internet

 8. Username: telenor

 9. Password: gprs

 10. Konekcija se može ostvariti preko iphone browser-a Safari ili preko neke druge online aplikacije ukoliko je korisnik ima instaliranu na aparatu.

Pristupna tačka: MMS

 1. Izaberite ikonicu Settings u donjem uglu ekrana

 2. Spustite se na opciju General i uđite na nju

 3. Odaberite opciju Network

 4. Potom se spustite na opciju Cellural Data Network

 5. U okviru Cellular Data Network popunite sledece podatke MMS polje

 6. APN: mms

 7. MMSC: http://mms.telenor.rs/servlets/mms

 8. Proxy: 217.065.192.033:8080

 9. MMS max. Message size: 204800

 10. Posle ovoga neophodno je iskljuciti i ukljuciti aparat !

Pristupna tačka: eMail

 1. Izaberite ikonicu Settings

 2. Potom uđite na opciju Mail, zatim na Contacts, a potom na Calendars

 3. Izaberite opciju Add acount

 4. Na ekranu se pojavljuje u ponudi : Exchange Microsoft, Mobile M, Gmail, Yahoo Mail, AOL, Other