Pratite nas i na Facebook-u

Zatvori

Kako podesiti parametre za mobilni internet? [VIP MREŽA]

Kako podesiti parametre za mobilni internet? [VIP MREŽA]

Evo kako da podesite internet preko SIM kartice na vašem telefonu, tabletu, MiFi ili bilo kom drugom uređaju!

Mobilni internet je danas dostupan skoro svima, pogotovu za postpaid korisnike. Međutim neki telefoni ne poseduju automatsko podešavanje APN-a. Jednostavno se ti telefoni ne nalaze u bazi naših operatera pa iz tih razloga ne možete dobiti SMS sa parametrima.

 Mi smo rešili da vam pomognemo i pokažemo kako sami da unesete VPN parametre na pametnom telefnu. Procedura je ista za sve mrežne operatere samo se razlikuju APN podaci koje unosite. Postoji tri načina za podešavanje VPN-a kada je reč o VIP mreži. 

Putem SMS poruke

Slanjem besplatnog SMS-a sa tekstom "Net" na broj "1221" zahtevate parametre koji će vam stići u povratnoj SMS poruci.

Putem Konfiguratora

Koristeći konfigurator za GPRS i MMS na adresi: http://konfiguracija.vipmobile.rs/ 

Ručno unošenje parametra

Ručno podešavanje Android mobilnih telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. Pristupite podešavanjima vašeg telefona 2. Potom dodirnite na kategoriju "Veze", pa na kategoriju "Mobilne mreže".

 3. Tu bi trebalo da imate kategoriju "Nazivi pristupnih tačaka" kojoj takođe treba da pristupite.

 4. Kako biste dodali novu APN pristupnu tačku, potrebno je da dodirnete na "+" ili "Dodaj" taster koji se obično nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. 

 5. U polje "Ime" treba upisati: Vip GPRS 6. U polje APN treba upisati: vipmobile

 7. U polje PROXY ne teba upisivati ništa.

 8. U polje PORT ne teba upisivati ništa. 9. U polje "Korisničko ime" treba upisati: vipmobile

 10. U polje "Lozinka" treba upisati: vipmobile

 11. U polje "Server" ne treba upisivati ništa.

 12. U polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne treba upisivati ništa.

 13. U polje "MCC" treba da stoji: 220

 14. U polje "MNC" treba da stoji: 05

 15. U polje "Tip autentikacije" treba podesiti na "PAP".

 16. U zavisnosti od uređaja polje "APN tip" ostavite prazno ili izaberite/upišite "internet"

Pristupna tačka: gprsinternet

 1. Pristupite podešavanjima vašeg telefona

 2. Potom dodirnite na kategoriju "Veze", pa na kategoriju "Mobilne mreže".

 3. Tu bi trebalo da imate kategoriju "Nazivi pristupnih tačaka" kojoj takođe treba da pristupite.

 4. Kako biste dodali novu APN pristupnu tačku, potrebno je da dodirnete na "+" ili "Dodaj" taster koji se obično nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. 

 5. U polje "Ime" treba upisati: Vip GPRS

 6. U polje APN treba upisati: vipmobile

 7. U polje PROXY ne teba upisivati ništa.

 8. U polje PORT ne teba upisivati ništa.

 9. U polje "Korisničko ime" treba upisati: vipmobile

 10. U polje "Lozinka" treba upisati: vipmobile

 11. U polje "Server" ne treba upisivati ništa.

 12. U polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne treba upisivati ništa.

 13. U polje "MCC" treba da stoji: 220

 14. U polje "MNC" treba da stoji: 05

 15. U polje "Tip autentikacije" treba podesiti na "PAP".

 16. U zavisnosti od uređaja polje "APN tip" ostavite prazno ili izaberite/upišite "internet"

Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default

Ručno podešavanje Windows Phone 8 telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. Pristupite podešavanjima vašeg Windows Phone 8 telefona i dodirnite "Pristupne tačke" opcije. Potom dodirnite na taster "Dodaj"

 2. U okviru opcije "Ime povezivanja" upišite: vipmobile

 3. U okviru opcije "Internet APN / Naziv pristupne tačke" upišite: vipmobile

 4. U polje "Korisničko ime" upišite: vipmobile

 5. U polje "Lozinka" upišite: vipmobile

 6. U polje "Proxy Address" ne upisujte ništa.

 7. U polje "Proxy Port" ne upisujte ništa.

 8. U okviru polja "Tip protokola" ostaviti navedene parametre "IPv4".

 9. U okviru polja "Tip autentikacije" ostavite "ništa". 

Ručno podešavanje iPhone 5 telefona (iOS7):

Pristupna tačka: gprswap

 1. Pristupite podešavanjima vašeg telefona

 2. Zatim odaberite kategoriju "General", pa pristupite kategoriji "Network". 

 3. U okviru opcije "3G" izaberite "Enable". 

 4. U okviru opcije "Cellular Data Networks" unesite sledeće parametere:

 5. U polje "APN" upišite Vip GPRS

 6. U polje "Username" upišite: vipmobile

 7. U polje "Password" upišite: vipmobile

Ručno podešavanje iPhone 4 telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. Pristupite podešavanjima vašeg telefona

 2. Zatim odaberite kategoriju "General", pa pristupite kategoriji "Network". 

 3. U okviru opcije "3G" izaberite "Enable". 

 4. U okviru opcije "Cellular Data Networks" unesite sledeće parametere:

 5. U polje "APN" upišite Vip GPRS

 6. U polje "Username" upišite: vipmobile

 7. U polje "Password" upišite: vipmobile

Ručno podešavanje iPhone 3 telefona:

Pristupna tačka: gprswap

 1. Pristupite podešavanjima vašeg telefona

 2. Zatim odaberite kategoriju "General", pa pristupite kategoriji "Network". 

 3. U okviru opcije "3G" izaberite "Enable". 

 4. U okviru opcije "Cellular Data Networks" unesite sledeće parametere:

 5. U polje "APN" upišite Vip GPRS

 6. U polje "Username" upišite: vipmobile

 7. U polje "Password" upišite: vipmobile