Pratite nas i na Facebook-u

Zatvori

Kako podesiti i koristiti Google Family Link aplikaciju?

Kako podesiti i koristiti Google Family Link aplikaciju?

Evo kako da kontrolišete telefon deteta ili vršiti nadzor uz pomoć Google Family aplikacije. 

Google-ova aplikacija Family Link pomaže roditeljima da budu u toku dok njihovo dete ili tinejdžer istražuje na Android uređaju i da postave osnovna digitalna pravila za porodicu.

 Prvi koraci sa Family Link-om

Pomoću aplikacije Family Link možete da otvorite Google nalog za dete mlađe od 15 godina. Takođe možete da koristite Family Link da biste dodali nadzor postojećem detetovom Google nalogu.

Napomena: Dostupnost Family Linka može biti ograničena u nekim zemljama.

>> Google Family Link for parents - Google Play <<

>> ‎Google Family Link for parents - App Store <<

Otvorite Google nalog za dete

Možete da otvorite Google nalog za dete mlađe od 15 godina i da upravljate njime pomoću Family Link-a. Pomoću Google naloga deca mogu da pristupaju Google proizvodima kao što su Pretraga, Chrome i Gmail. Možete da postavite osnovna pravila u digitalnom svetu da biste ih nadzirali. 

Otvaranje Google naloga za dete traje oko 15 minuta.Pomoću aplikacije Family Link

 1. Otvorite aplikaciju Family Link Family Link. Ako nemate aplikaciju Family Link, posetite stranicu za podešavanje Family Link-a da biste započeli.

 2. U gornjem desnom uglu dodirnite Napravi +.

 3. Pratite uputstva na ekranu da biste otvorili nalog.

 4. Kad završite, na ekranu se prikazuje potvrda.Na novom Android uređaju

Pratite ove korake da biste otvorili Google nalog za dete mlađe od 15 godina kad podešavate nov uređaj koji koristi Android 5.1 ili noviji.

 1. Uključite nov uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste ga podesili.

 2. Kad vam bude zatraženo da se prijavite pomoću Google naloga, dodirnite Otvori nov nalog. Ako ne vidite opciju Otvori nov nalog, prvo dodirnite Još opcija.  3. Unesite detetovo ime, datum rođenja, pol, imejl adresu i lozinku.

 4. Pratite uputstva da biste se prijavili pomoću svog Google naloga, dali saglasnost roditelja i izabrali podešavanja za dete.

Dodajte nadzor na postojeći Google nalog

Ako dete već ima svoj Google nalog, možete da dodate nadzor i da upravljate roditeljskim nadzorom pomoću Family Link-a.

Ako dodate roditeljski nadzor na postojeći Google nalog deteta koje je starije od uzrasta propisanog zakonima vaše zemlje, dete ili vi uvek možete da zaustavite nadzor. Ako dete zaustavi nadzor, dobićete obaveštenje, a detetovi uređaji pod nadzorom će se privremeno zaključati.

Uslovi

Da biste dodali nadzor na postojeći Google nalog deteta:

 • treba da imate Google nalog. Ako ga nemate, možete besplatno da otvorite Google nalog.

 • treba da budete stariji od 18 godina (ili uzrasta propisanog zakonima vaše zemlje).

 • Preporučeno: treba da imate Android uređaj (5+), iPhone ili iPad (iOS 9+) ili Chromebook (M69+) na koji ćete preuzeti aplikaciju Family Link.

Da bi dozvolilo roditelju da nadzire postojeći Google nalog, dete treba:

 • da pristane na roditeljski nadzor.

 • da živi u istoj zemlji kao roditelj.

Napomena: Dete i njegov uređaj moraju da budu u blizini kad dodajete nadzor na njegov nalog.

Podesite nadzor na detetovom Android uređaju

 1. Na detetovom uređaju otvorite Podešavanja.

 2. Kliknite na Google > Roditeljski nadzor.

 3. Kliknite na Započnite.

 4. Izaberite Dete ili tinejdžer.

 5. Kliknite na Dalje.

 6. Izaberite detetov nalog ili mu otvorite nov.

 7. Kliknite na Dalje > Prijavite se pomoću svog naloga.

 8. Pratite uputstva da biste podesili nadzor na detetovom nalogu. Dete mora da pruži saglasnost tokom procesa podešavanja.

Instalirajte Family Link za roditelje

Roditelji mogu da instaliraju aplikaciju Family Link za roditelje na svojim uređajima da bi menjali podešavanja roditeljskog nadzora i daljinski upravljali detetovim uređajima pod nadzorom. 

Da biste to uradili, možete da preuzmete aplikaciju iz Google Play prodavnice (roditelji koji koriste Android ili Chromebook) ili App Store-a (roditelji koji koriste iPhone ili iPad).

Upravljajte detetovim nalogom, uređajima, aplikacijama i drugim

Kad dodate nadzor na detetov Google nalog, možete da odradite sledeće:

 1. Nadgledajte podešavanja Google naloga

 • Kontrole na Google Play-u: Odobrenja kupovina i preuzimanja i ograničenja sadržaja

 • Veb-sajtovi u Google Chrome-u

 • Filteri u Google pretrazi

 • Aplikacije sa Google Play-a

 • Lokacija na Android uređajima

Napomena: Usluge Family Link roditeljskog nadzora se razlikuju u zavisnosti od detetovog uređaja.

 1. Nadgledajte Google aktivnosti na detetovom nalogu

Google čuva neke aktivnosti na detetovom Google nalogu na osnovu podešavanja aktivnosti koja ste izabrali za dete.

Možete da promenite detetova podešavanja da Google ne bi više čuvao taj tip aktivnosti, ali ako to uradite, neke Family Link funkcije i druge Google usluge neće raditi.

 1. Izmenite informacije o detetovom Google nalogu

Napomena: Ove opcije su dostupne samo ako je dete mlađe od 15 godina i ako nije izabralo da samostalno upravlja nalogom.

 • Promenite detetovo ime, datum rođenja ili pol

 • Promenite detetovu sliku

 • Resetujte detetovu lozinku

Uključite ili isključite Family Link obaveštenja

Možete da odlučite koja obaveštenja ćete dobijati od Family Link-a. Kad upravljate detetovim Google nalogom, možete da odlučite da li želite da dobijate obaveštenja e-mailom i preko aplikacije Family Link.

Napomena: Ne možete da isključite određena obaveštenja.

 1. Otvorite aplikaciju Family Link Family Link.

 2. U gornjem levom uglu dodirnite meni Meni pa Podešavanja obaveštenja.

 3. Dodirnite tip obaveštenja koji želite da promenite.

 4. Uključite ili isključite obaveštenja za svako dete.

Podešavanja obaveštenja možete da promenite i na vebu:

 1. Idite na g.co/YourFamily.

 2. Kliknite na meni Meni pa Podešavanja obaveštenja.

 3. Uključite ili isključite obaveštenja za svako dete. 

Obaveštenja koja možete da dobijate

Roditelji podrazumevano mogu da dobijaju obaveštenja za ove stavke:

 • Aplikacije: Kad dete zatraži ili instalira novu aplikaciju.

 • Zahtevi za veb-sajtove: Kad dete zatraži pristup da u Google Chrome-u poseti sajt koji ste blokirali.

 • Kontrole aktivnosti: Kad dete ili drugi roditelj promeni neko od detetovih podešavanja Google aktivnosti. 

 • Podešavanja lokacije: Kad drugi roditelj promeni podešavanje lokacije za neki od detetovih Android uređaja. 

Napomena: Usluge Family Link roditeljskog nadzora se razlikuju u zavisnosti od detetovog uređaja.

Zaustavite nadzor

Ne možete da zaustavite nadzor sve dok dete ne dostigne propisani uzrast za samostalno upravljanje Google nalogom.

Zaustavite nadzor pomoću uređaja roditelja

 1. Na uređaju roditelja otvorite Family Link.

 2. Izaberite dete koje više nećete da nadzirete.

 3. Dodirnite Upravljaj podešavanjima pa Informacije o nalogu pa Zaustavi nadzor.

 4. Potvrdite da želite da uklonite nadzor.

 5. Dodirnite Zaustavi nadzor i pratite uputstva na ekranu.

Zaustavite nadzor pomoću detetovog uređaja

Ako ste dodali nadzor na postojeći Google nalog deteta, dete može i samo da isključi nadzor. Ako dete isključi nadzor bez vaše dozvole, dobićete obaveštenje, a detetovi Android uređaji pod nadzorom će se privremeno zaključati.

Važno: Da biste zaustavili nadzor na detetovom uređaju, on mora da ima Android 7.0 ili noviji.

 1. Na detetovom uređaju otvorite Podešavanja.

 2. U Android-u 8.1 (O) i novijim verzijama dodirnite Digitalno blagostanje i roditeljski nadzor.

 3. U drugim verzijama Android-a dodirnite Google pa Roditeljski nadzor.

 4. U gornjem desnom uglu dodirnite Još pa Zaustavi nadzor.

 5. Da biste potvrdili da ste roditelj, prijavite se ili koristite pristupni kôd roditelja.

 6. Da biste isključili nadzor, pratite uputstva na ekranu.

Šta roditelji ne mogu da vide i rade

Ako ste dete i vi odlučili da dodate nadzor na postojeći Google nalog deteta, pomoću Family Link-a ne možete:

 • da daljinski vidite šta je na detetovom ekranu

 • da vidite detetove prethodne pretrage

 • da vidite detetovu istoriju pregledanja u Chrome-u

 • da vidite i resetujete detetovu lozinku za nalog

 • da čitate detetove imejlove i poruke

 • da prisluškujete detetove pozive

 • da izbrišete detetov nalog

 • da izaberete novu lozinku zaključavanja ekrana na detetovom uređaju

 • da obrišete podatke na detetovom uređaju

 • da sprečite dete da zaustavi nadzor

 • da povežete detetov nalog sa Google Home-om

Važno: Dete ne može da zaustavi nadzor sve dok ne dostigne propisani uzrast za samostalno upravljanje Google nalogom.